Dovršena dokumentacija za KUD-ovu Rudarsku kuću

KUD Oštrc je nakon ljeta angažirao arhitektonski studio DOT za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Rudarske kuće u centru Ruda, na lokaciji preko puta trgovine Dinon. Budući objekt imat će javno-društvenu namjenu – muzejski i ugostiteljski dio koji će biti u funkciji pružanja dodatnih usluga za posjetitelje Rudnika sveta Barbara, te prostor za održavanje nošnji KUD-a Oštrc. Građevinska bruto površina objekta iznosi 238 m2.

Dokumentacija je dovršena pred nekoliko dana, i do konca godine će biti predana nadležnom gradskom uredu radi ishođenja građevinske dozvole.

Početak gradnje predviđen je u proljeće 2017., do kada bi se postojeći objekti na lokaciji  trebao ukloniti.

Sredstva za izradu dokumentacije osigurali su Zagrebačka županija, KUD Oštrc i sponzori.

Download
08.12.2016