Samobor je lepa varoš orilo se prošle subote i po Istri!

U subotu 24. rujna KUD Oštrc je imao lijepo gostovanje u Kanfanaru, na 6. Danima KUD-a Dvigrad. Koncert na kojemu su sudjelovale  još 4 folklorne skupine iz Postojne, Duge Rese, Raklja i Kanfanara dio je događanja kojima se obilježava Dan općine Kanfanar. Na nastupu je 25 članova KUD-a Oštrc izvelo Alpske plesove te pjesme i plesove Samobora.

Inače, posjet Istri nije završio samo već spomenutim koncertom, nego smo iskoristili priliku i za razgledavanje Rovinja i Starog grada Dvigrada koji se nalazi u blizini Kanfanara i koji je danas uživa zaštitu Ministarstva kulture.

Treba spomenuti da su članovi KUD-a Dvigrad ove godine imali lijepu prezentaciju na Danima rudarske greblice, a suradnja između KUD-a Oštrc i Istrijana seže još u 2010. godinu, kada smo se upoznali u HTV-ovoj emisiji „Država, selo, grad“.

Koristimo priliku da se zahvalimo Zagrebačkoj županiji koja nam je pokrila veći dio troškova prijevoza.

 

JL

Download
25.09.2016