Radni posjet najmlađih članova KUD-a Oštrc Planinarskom domu sv. Izidora u Cerini

KUD Oštrc je u suradnji s udrugom Ekosspiritus osmislio nekoliko radionica izrade narodne nošnje za članove svojih mlađih folklornih sekcija.

Prva radionica održana je u prostoru udruge – Planinarskom domu sv. Izidora u Cerini, na kojemu su voditelji Društva sv. Izidora Branka Toth i Radovan Librić pokazali djeci vještinu izrade šarenog cvjetnog veza na tradicionalni samoborski ženski dio nošnje – oplečak. Muški dio folklornog ansambla također nije bio besposlen, budući da su pod vodstvom člana Ekosspiritusa Vladimira Kende uspješno izradili drvene kučice za ptice. 

Na radionici koja je održana 14. i 15. siječnja sudjelovalo je 24 djece s voditeljicom dječje folklorne sekcije Antonijom  Cvetković.

U tom prvom dijelu programa radila se aplikacija predloška na platno, te vrste vezova.

Nakon toga, u OŠ Rude su održane još dvije radionice na kojima su djeca krenula samostalno izrađivati  vez sa cvijetnim uzorkom na komadu bijelog platna, koji će im kasnije biti ušiven na košulju – oplečak. 

Početkom rujna održat će se i zadnja radionica nakon koje će se krenuti sa šivanjem košulja. KUD Oštrc je već ranije nabavio materijal za izradu košulja, te iste dao na šivanje, a s udrugom Ekosspiritus  je dogovorena suradnja u vidu trajne posudbe ostalih dijelova nošnje  - kikle i fertuna.  

Ovaj program je realiziran uz djelomičnu financijsku potporu Grada Samobora. 

Download
29.01.2017