Završeni radovi na rudarskoj sanaciji rova Kokel

U razdoblju od 2007-2012. Rudnik sveta Barbara je obnovljen korištenjem drvene podgrade radi prikaza tradicionalnog načina podgrađivanja. Svake godine dio podgrade se mijenja, naročito u dijelovima koji su izloženi većim pritiscima zbog rasjeda i vlazi. Sredinom 2015. uočena su oštećenja podgrade u dužini od 10 metara u dijelu potkopa Kokel koji prolazi kroz rasjednu zonu. S obzirom da je riječ o zahtjevnijoj sanaciji, ista je povjerena firmi Titaneks, uz najam lokalne radne snage, uglavnom članova rudarske sekcije Bergmani,  na manje zahtjevnim poslovima.

Sama sanacija je provedena postavljanjem 9 čeličnih trapeznih okvira svakih 80 -100 cm i nove drvene podgrade između čeličnih okvira. Prostor iznad i između okvira založen je hrastovim daskama. Za izvedbu radova bilo je potrebno nabaviti posebnu opremu (frikcijske stupce), drvene hrastove stupce i daske te  čelične profile propisane projektom RGN-a. Za obradu profila korištena je bravarska firma Štajnkler iz Ruda.

Najkompleksniji dio sanacije je bilo uklanjanje stijene promjera 2 metra koja se spustila u rov sa krovine. U tu je svrhu bilo potrebno izbušiti 30-40 rupa te nabijanjem posebnih čeličnih kajli u rupe odlamati dio po dio stijene. 

Obavljenom sanacijom  stvorene su pretpostavke za siguran prolaz posjetitelja Rudnika sveta Barbara. U kolovozu i početkom rujna, za vrijeme radova, Rudnik sveta Barbara je bio zatvoren za posjetitelje. Sanacija je uspješno okončana 4. rujna.

Ovim putem zahvaljujemo se Zagrebačkoj županiji i Gradu Samoboru na dodijeljen sredstvima.

Sretno!

Download
05.09.2016