> Ansambl

Folklorni ansambl

Ansambl

Umjetnički voditelj

 • Goran Ivan Matoš

Stariji tamburaški orkestar

 • Voditelj orkestra: Tomislav Jozić

Mlađi tamburaški orkestar

 • Voditelj orkestra: Miroslav Regović

Vodstvo ansambla

 • Predsjednik: Goran Štengl
 • Dopredsjednica: Maja Klisurić
 • Tajnik: Josip Lebegner
 • Blagajnica: Ines Cvetković

Članovi Upravnog odbora

 • Matija Guliš
 • Željko Guliš
 • Marko Lehpamer
 • Mihael Lehpamer
 • Marija Mapilele
 • Luka Mrvoš
 • Martina Škiljan
 • Marko Štengl
 • Silvija Turk
 • Antonija Župančić